Team

Gerhard Schickhofer

Geschäftsführung

Manfred Augustin

Forschung & Entwicklung
E-Mail

Eva Kavelar

Administration & Controlling
E-Mail

Alen Malagic

Forschung & Entwicklung
E-Mail

Dominik Matzler

Forschung & Entwicklung
E-Mail

Gregor Silly

Forschung & Entwicklung
E-Mail

Medhanye Biedebrhan Tekleab

Forschung & Entwicklung
E-Mail

Alexandra Thiel

Forschung & Entwicklung
E-Mail